Reinout Bussemaker speelt erg goed, foto: Sanne Peper
2.5

Dit is van ons - Aluin

interessante materie te lang uitgesponnen

Gezien op: 

24 december 2023 in Theater Kikker te Utrecht

Te zien t/m: 

17 april 2024

In dit Herdenkingsjaar Slavernijverleden zien we op het toneel vele theaterstukken over ons koloniale verleden. Ook Aluin draagt daar met Dit is van ons over Jan Pieterszoon Coen aan bij. De informatie is interessant, maar de manier waarop deze wordt gebracht, is niet constant even sterk.

Activiste Just (Susannah El Mecky) vraagt zich af waarom haar voorouders ooit naar Indië zijn vertrokken om daar onderwijs te geven. En hóe is een klein land als Nederland zo welvarend geworden? Ze vindt een manier om door de tijd te reizen en besluit de 17e-eeuwse VOC-man Jan Pieterszoon Coen (Reinout Bussemaker) naar de 21e eeuw te halen, om zichzelf en zijn koloniale daden te verantwoorden. Coen is zich van geen kwaad bewust. Hij is ervan overtuigd het goede te doen en gaat dan ook graag mee naar de moderne tijd. Hier wordt hij niet alleen geconfronteerd met de verontwaardiging van Just en haar vriendin Claire (Monica Hofman), maar ook met een afgezant van de Nederlandse overheid (Aron Schaap). Deze probeert Coen ervan te overtuigen dat hij niet op bevel van de Nederlandse overheid de gruwelijke daden – onder andere op de Banda-eilanden – heeft uitgevoerd, maar zijn eigen koers heeft gevaren. Alles om te voorkomen dat de Staat schuldig wordt bevonden en herstelbetalingen moet gaan betalen. Een van de vragen is dan ook in hoeverre een individu als Coen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van door hogerhand opgelegde bevelen. En waarom moeten we in de huidige tijd nog steeds terugkijken naar dit verre verleden?

Buiten kijf staat dat het interessante materie is. We komen meer te weten over Coen en het koloniale verleden in de Oost. Spel en regie zijn echter minder sterk. De acteurs – met uitzondering van een goed spelende Bussemaker – staan grotendeels op standje ‘verongelijkt’. Het spel ontbeert subtiliteit en gelaagdheid. Ook bevat de bijna twee uur durende voorstelling veel herhaling waardoor mijn aandacht verslapt.

Meer weten

Genre: