Colofon

Hoofdredactie: Jos Schuring

Ontwerp en vormgeving magazine: Janita Sassen

Eindredactie: Jan Willem Papo

Redactie: Patrick van den Hanenberg, Eric Korsten, Gertien Koster

Medewerkers: Nathalie Baartman, Sander Hiskemuller, Margriet Prinssen, Sanne Thierens, Nazmiye Oral

Uitgever: Mano Sopassoudakis, Theater.nl

Ontwerp en vormgeving website: Dries Arnolds, PIxelstye

Advertenties: Sam Atila, 06 33366052, sam@theater.nl

Abonnementen 4 nummers per jaar, Nederland € 24,-

© Scènes Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.