Colofon

Hoofdredactie: Jos Schuring

Ontwerp en vormgeving magazine: Janita Sassen

Eindredactie: Jan Willem Papo

Redactie: Ruud Buurman, Eric Korsten, Gertien Koster

Medewerkers: Nathalie Baartman, Sander Hiskemuller, Margriet Prinssen, Sanne Thierens, Romana Vrede

Comité van Aanbeveling: Melle Daamen; Cees Langeveld, directeur Chassé Breda; Jaap Lampe, directeur Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem; Marischka Leenaers, adviseur sponsoring; Nel Oskam, directeur Goudse Schouwburg en Gerardjan Rijnders, regisseur

Uitgever: Mano Sopassoudakis, Theater.nl

Ontwerp en vormgeving website: Dries Arnolds, PIxelstye

Advertenties: Sam Atila, 06 33366052, sam@theater.nl

Abonnementen 4 nummers per jaar, Nederland € 20,-

© Scènes Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.