Colofon

Hoofdredactie: Jos Schuring

Ontwerp: Studio FC Klap
Vormgeving: Mirjam Helder, Faye van der Kuijl
Eindredactie: Jan Willem Papo

Redactie: Ruud Buurman, Eric Korsten 

Medewerkers: Henri Drost, Maria Goos, Dolf Jansen, Margriet Prinssen, Hans Smit, Gijs Scholten van Aschat, Herman van Veen en Romana Vrede

Comité van Aanbeveling: Melle Daamen; Cees Langeveld, directeur Chassé Breda; Jaap Lampe, directeur Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem; Marischka Leenaers, adviseur sponsoring; Nel Oskam, directeur Goudse Schouwburg en Gerardjan Rijnders, regisseur

Uitgever: FC Klap, 035 - 6210150

Advertenties: Luc te Nuijl, 035-6210150, E-mail 

Abonnementen 4 nummers per jaar, Nederland € 20,-; 088-1102019, scenes@spabonneeservice.nl

© Scènes Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.