Ilias op Oerol, het 21e (!) Nieuwkomersproject van Orkater, foto: Ben van Duin

Orkater wegbezuinigd door inconsequent beleid?

Als politici over kunst gaan praten krijg ik al snel uitslag. Ik was dan ook opgetogen toen Ingrid van Engelshoven minister werd. Ik heb haar al diverse keren gezien bij voorstellingen. Dat is in Nederland nogal bijzonder. Maar wat er nu toch gebeurt in de voorbereidingen op een nieuw kunstenplan?

Ik begrijp het werkelijk niet. Het komt ongeveer hierop neer. De minister vindt dat mensen die kunst maken normaal betaald moeten worden. Dat heet sinds een jaar of twee fair practice en daar zijn we allemaal blij mee. Het werd tijd. Maar het heeft er nu alle schijn van dat de salarisverhogingen bij grote theatergezelschappen ten koste gaan van andere, veel kleinere subsidies van bijvoorbeeld Orkater, Theatergroep Suburbia en nog ruim dertig instellingen.

Als de Minister haar zin krijgt, en daar lijkt het na het kamerdebat van gisteravond sterk op, betekent dit het einde voor de eigenzinnige, sympathieke club uit Almere en ook voor het ronduit voorbeeldig presterende Orkater dat al jarenlang cao-salarissen betaalt en onvermoeibaar is als het gaat om talentontwikkeling en vernieuwing. 

Definitieve besluitvorming over het nieuwe kunstenplan wordt in het najaar verwacht. Er is dus nog tijd voor andere inzichten. Mevrouw de minister: er is al zo weinig geld op de kunstbegroting. En het is hoogconjunctuur. Moeten nu nu werkelijk dit soort vitale gezelschappen die op alle punten voldoen aan uw voorwaarden sneuvelen? Dat is uitermate inconsequent beleid. Het is een gotspe.

Tekst: Jos Schuring, hoofdredacteur Scènes

Meer weten