5

Meesterlijke ode aan het niet weten

‘Als je alles weet, wat weet je dan?’ Alles? ‘Zullen we alles even gaan halen?’ Ruim tien kleuters stormen de speelvloer op.

Ze verdwijnen achter het gordijn om even later met acteur Tjebbe Roelofs en muzikant Keimpe de Jong weer te voorschijn te komen. Met z’n allen torsen zij het zware gewicht van alles. De demasqué van Rene van ’t Hof, de man die alles weet, is compleet.

Met zijn zeer succesvolle producties bij Max als Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt en Het geheven vingertje maakte Jetse Batelaan een soort anti-theater voor de jeugd. Met De man die alles weet wordt een nieuwe parel toegevoegd aan een unieke serie die alleen maar kan ontspruiten aan het brein van Batelaan.

Zijn fantasie en beeldende theatertaal vormen niets minder dan een nieuwe manier van verhalen vertellen. De speelse verwondering maakt zijn poëtische werk aantrekkelijk voor veel leeftijden, ook voor vierplussers zo blijkt met De man die alles weet.

Wederom speelt Batelaan een prachtig spel met autoriteit. De man die dus alles weet begint met tellen. Maar doet dat dus niet goed. Er wordt meteen gejoeld vanaf de tribune. Dan gaat hij tellen in het Engels. Noemt landen op in Afrika. Of begint aan een opsomming van zuivelproducten. Muzikant De Jong zit hem vanaf het begin vrolijk dwars. Tjebbe Roelofs wil de man die alles weet, graag helpen, maar dat helpt niet.

René van ’t Hof is zo’n acteur voor wie je ongeacht waar hij in speelt, al een kaartje wilt kopen. Met zijn onnavolgbare mimiek en dat prachtige rare lijf van hem, heeft hij direct het hele publiek in de ban. De man die alles weet is een ode aan het niet weten. Het is meesterlijk theater.

De man die alles weet van TD Maas, gezien op 2-2-2014 in de Toneelschuur in Haarlem. Opnieuw te zien t/m 3-1-2016.

Foto: Phile Deprez

Meer weten

Genre: