3

Liefdeslessen van innemende Huub Stapel in M/V 2

Hij is na ruim veertig jaar gescheiden. Al vrij snel wijdt hij daar een paar woorden aan en zingt even later zonder begeleiding het eerste couplet uit Liefde van later, de prachtvertaling van Lennaert Nijghs Le Chanson des Vieux Amants van Brel. Het is een van de mooiste momenten uit de voorstelling die vooral innemend is.

Na het onwaarschijnlijke aantal van 473 voorstellingen van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus, is het voor Stapel natuurlijk best een risico om met een opvolger te komen. Samen met zijn regisseur Peter de Baan durfde hij de uitdaging aan. De Baan schreef op behendige wijze een tekst en Stapel vlocht daar dus enkele liedfragmenten door.

Groningers doen het vaker dan Zeeuwen

De tekst bevat aardige, zeer herkenbare observaties en weetjes die door Stapel op natuurlijke wijze worden uitgeserveerd. Zo komen we te weten dat vrouwen dagelijks 7000 woorden gebruiken en mannen 2000. Dat de Zeeuwen met 38 keer per jaar het zuinigst zijn met de geslachtsdaad. En dat er niets boven Groningen gaat, want met 102 keer per jaar zijn zij seksueel het meest actief. De bespiegelingen over de veranderde opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw 'van rots in de branding tot badeend' worden door citaten uit het Handboek voor de moderne jonge vrouw van de Katholieke Huishoudschool uit 1961 op hilarische wijze van historische context voorzien. Stapel kan zelf zijn lachen niet bedwingen als hij een citaat begint 'Als uw echtgenoot paring oppert..’ Het komt echter meerdere keren voor dat Stapel zelf moet lachen, waardoor je het gevoel bekruipt dat dit lachen gespeeld is. Maar dat deed Toon Hermans ook.

Kracht van liefde

De clichés worden helaas niet altijd gemeden. Vrouwen en kaart lezen, ook al wordt de tom tom er bij betrokken, kan echt niet meer. Maar Stapel is ook persoonlijk over zijn scheiding en zijn nieuwe liefde en hoewel dat nooit diep gaat, is het wel ontwapenend. Die ontboezemingen monden soms uit in fraaie intermezzi met korte gezongen fragmenten en ook poëzie van bijvoorbeeld Jan Boerstoel. Stapel vertelt fraai over hoe een terminale vriend kracht putte uit de liefde. Leuk is als hij verhaalt over te heftige ontkenningen van mannen tegen hun partner als zij een affaire hebben. ,Niet doen! Zo verraadt je zelf' Stapel is een innemende prater en behandelt irritaties die voor iedereen bekend zijn, zoals de strijd om het gelijk, het elkaar afvallen in gezelschap –Dat was niet Lucca, maar Volterra-  en maant de mannen nog eens geen oplossingen te bedenken voor hun vrouwen, maar vooral te luisteren. Daarbij relativeert Stapel zich zelf regelmatig, ook in zijn slotboodschap. Als wij allemaal zijn tips opvolgen, belooft hij ons niet met een derde programma lastig te vallen.

Huub Stapel, M/V 2, gezien in de Leidse Schouwburg op 11 januari.

Tekst: Jos Schuring, foto: Leo van Velzen

Meer weten

Genre: