3

Anarchistisch antimaterialistisch pamflet voor 10-plussers

Na tien minuten kijken vraag ik me af waar dit heen gaat. Ja, ja ja, jullie hebben hele mooie spulletjes begint uiterst merkwaardig met volstrekt zinloze handelingen. Om mij heen zitten kinderen van een jaar of tien oud, met ouders. Ik vraag me af wat zij er van vinden. Die kinderen dan. Die ouders ‘snappen’ het vast helemaal niet. De kinderen kijken geboeid. Een uur lang.

Jetse Batelaan heeft het patent op anti-theater. Hij is een dwarse denker met hoogst originele ideeën. In zijn jeugdvoorstellingen speelt hij graag met begrippen als gezag en autoriteit. Hij vindt het leuk om het theater zelf ter discussie te stellen en voelt sympathie voor kinderen die niet naar het theater willen. Daar wil hij voorstellingen voor maken. Batelaan wil dat de spelers niet gestoord worden door reacties van het publiek maar gevoed. Dat kan op scholen wel eens lastig zijn, maar dan is hij in zijn element.

De afgelopen vier jaar was hij verbonden aan het Ro Theater. Zijn voorstellingen zijn veelvuldig bekroond. Jury's roemen zijn beeldende kracht en de nauw daarmee verbonden nieuwe manier van verhalen vertellen. Andere kenmerken van zijn werk zijn traagheid en speelse verwondering. Het maakt zijn poëtische werk aantrekkelijk voor alle leeftijden. Sinds een jaar is hij artistiek leider van Artemis.

Na tien minuten komt een oudere man met veel plastic tassen het toneel oplopen. Hij komt voor een speelgoedauto die op Marktplaats staat en vraagt naar Maarten de Jong. Die zit achter de geluidstafel en legt zogenaamd de voorstelling stil om de koop te regelen. Dan verschijnt Tjebbe Roelofs als ceremoniemeester. Hij legt uit dat de voorstelling een antimaterialistisch pamflet is voor beginnende consumenten.

Even later laat hij drie kinderen uit de zaal met een doos van Zalando op het hoofd spulletjes opnoemen. Ook is er een zwerver en een showballet dat danst zonder muziek. De voorstelling vervreemdt door het sterk antitheatrale karakter ervan. Dat is verwarrend, maar ook spannend en grappig. Regisseur Jetse Batelaan paart moralisme aan anarchie. Een wonderlijke combinatie, maar het werkt wel.

Artemis - Ja, ja ja, jullie hebben hele mooie spulletjes (10+), gezien op 13-11-2014 in Verkadefabriek Den Bosch t/m 7 februari. www.artemis.nl

Foto: Kurt van der Elst

Meer weten

Genre: