Welk toneelstuk wilt u nog eens zien?

Nederland is rijk aan toneelrepertoire, maar dat weet niet iedereen. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de opleiding Theaterwetenschap is een enquête opgesteld om de mening van het publiek te vragen.

Welke stukken verdienen het om weer opgevoerd te worden? Afgelopen zomer is een longlist van honderd toneelstukken opgesteld. Welke stukken daaruit verdienen op de korte termijn een sprankelende nieuwe opvoering? U mag maximaal tien stukken aankruisen. Daarnaast kunt u uw mening geven over een aantal stellingen. En uiteraard mag u ook uw commentaar leveren: op de lijst, op het Nederlandse toneelbedrijf, of op deze enquête. Vergeet niet na het invullen de enquete te versturen. U kunt inzenden tot 21 december. 

Scene uit de Gijsbrecht van Amstel in de versie van Het Toneel Speelt 2014, Foto: Leo van Velzen
Meer weten