Ursul de Geer: 'Stoner wordt gruwelijk en grappig'

Toen Ursul de Geer de bestseller van John Williams had gelezen, was hij direct verkocht. 'De taal is prachtig en ik vond het verhaal ontroerend. Ik heb het soms weggelegd omdat het me zo aangreep.'

De Geer is tevreden. ‘Reinout Bussemaker is Stoner en in het hele stuk op het toneel. Trudi Klever is zijn echtgenote en heeft behalve een grote rol ook nog een soort mise en scene achter het toneel om al haar verkledingen voor elkaar te krijgen. De rol van Edith wordt door Trudy prachtig ingevuld. Het is gruwelijk en grappig wat we soms te zien krijgen.’

Het gruwelijke slaat op de oorlog die de vrouw van Stoner voortdurend voert met haar echtgenoot. De hoofdpersoon is een eenvoudige man van boerenkomaf die kennis maakt met Shakespeare en later gaat doceren. Zijn huwelijk is dus een ramp, maar bij een minnares leert hij de liefde kennen. Uiteindelijk blijft hij bij zijn vrouw.

Dat Stoner een zwakkeling zou zijn, verwerpt De Geer resoluut. ‘Hij accepteert de gang van het leven. Hij is uiteindelijk beter af dan zijn ouders en velen om hem heen. Stoner keert niet terug naar de boerderij om de grond vruchtbaarder te maken maar emancipeert zichzelf. Ik vind hem wijs. Over zijn dochter zegt hij dat hij blij is dat ze tenminste nog de drank heeft om zich goed te voelen.  Aan het eind overziet hij zijn leven en verzoent zich met zijn vrouw. Dat wordt niet gezegd, maar wel gevoeld, als het goed is.’

Stoner is te zien in zeventig theaters t/m 7 februari.

Tekst: Jos Schuring, foto: Raymond van Olphen

Meer weten

Genre: