Scène uit The Great Gatsby, foto: Ben van Duin

Toneelgroep Maastricht vreest 3,5 ton tekort

Toneelgroep Maastricht meldt vandaag in een persbericht dat het hard wordt geraakt door de gedwongen annuleringen van voorstellingen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Een tekort van 3,5 ton lijkt onafwendbaar. Het is onduidelijk of de kabinetsmaatregelen afdoende zijn voor het gezelschap om het hoofd boven water te kunnen houden.

Servé Hermans en Michel Sluysmans, directeuren Toneelgroep Maastricht: “Deze periode zou de drukste periode zijn in ons bestaan met maar liefst drie tourneeproducties en drie coproducties die tegelijk gespeeld zouden worden. Wij hebben de afgelopen jaren zeer ondernemend geproduceerd en dat keert zich nu tegen ons. Het inkomstenverlies bedraagt op dit moment ruim 7 ton. Trek daar de kosten vanaf die we nu niet maken, dan blijft onder aan de streep een tekort staan van 3,5 ton waarmee afkoersen op een faillissement. Wij zijn naast de subsidies afhankelijk van inkomsten uit de kaartverkoop. Door het wegvallen van die inkomsten stijgt het water ons nu naar de lippen. De noodmaatregelen die nu getroffen worden door de diverse overheden helpen ons weliswaar om op de korte termijn de liquiditeit op orde te houden maar op de lange termijn komen we alsnog in de rode cijfers. Hierdoor starten we ongezond aan een nieuwe beleidsperiode en zal de nu opgelopen schade doorwerken in de komende seizoenen.”

Natuurlijk is Toneelgroep Maastricht slechts een van de vele organisaties die financiële gevolgen ondervindt van de Coronacrisis. Het is het eerste theatergezelschap dat er mee naar buiten treedt en dat is opmerkelijk. Minister Van Engelshoven beloofde enkele weken geleden reeds een noodfonds voor de culturele sector. Maar in de maatregelen die zij op 27 maart bekend maakte, blijven de podiumkunsten, afgezien van een voorziening voor gekochte toegangskaarten, ongenoemd. Brancheorganiaties en ook de Raad voor Cultuur dringen aan op een fonds, maar of en wanneer dit komt is nog steeds onduidelijk.

The Great Gatsby van Toneelgroep Maastricht kan niet worden hernomen in het nieuwe theaterseizoen. Voor Jungfrau met Wilfried de Jong en Wim Opbrouck, worden nieuwe speeldata gepland in komend seizoen. De familieproductie De geheime tuin is verplaatst naar de nieuwe kunstenplanperiode. Tenslotte zijn ook de coproducties met philharmonie zuidnederland (Noah Wildschut speelt Beethoven), met Het Laagland (klassenvoorstelling App je even voor mij) en met Musica Sacra (De vier heemskinderen) geannuleerd. Bezoekers die kaarten hebben gekocht, worden op de hoogte gebracht door de theaters over de te volgen procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Meer weten