Hans Cornelissen, foto: Robin Kamphuis

Tien ontslagen bij producent Dommelgraaf Cornelissen

Bij Dommelgraaf Cornelissen/Impact Entertainment zijn tien mensen ontslagen. Met medewerkers zijn wel afspraken gemaakt over een mogelijke terugkeer als de situatie in theaters weer is genormaliseerd.

Directeur Hans Cornelissen: ‘Onze organisatie bestaat uit drie verschillende bedrijven, maar in totaal is de personeelsformatie gehalveerd wat betekent dat we nu met tien mensen werken. De marketingfuncties zijn vervallen. Dat doen we nu extern, maar ons impresariaat is nog intact. Op productiegebied is de personeelsbezetting geminimaliseerd. Voor 2021/22 staan grote producties gepland, zoals The Rocky Horror Picture Show en Titanic. Met het vaccin op komst, hebben we goede hoop dat dit allemaal door kan gaan. We hopen ook, als dat kan, mensen weer terug in dienst te kunnen nemen.’

 

Meer weten