Het briljante Studio Orka op Festival Boulevard in Den Bosch; foto: Karin Jonkers

Theatersector vreest kaalslag

Alle artistiek leiders en directeuren van de grote gezelschappen in Nederland, de vlakke vloer podia en de Akademie van Kunsten vragen de minister en de politiek om een crisis in de podiumkunsten te voorkomen.

Onder meer Ivo van Hove (Internationaal Theater Amsterdam), Eric de Vroedt (Het Nationale Theater), Ted Brandsen (Het Nationale Ballet), Jetse Batelaan (Artemis), Ed Wubbe (Scapino Ballet), Marcus Azzini (Toneelgroep Oostpool), Moniek Merkx (MAAS) en Guy Weizman (Noord Nederlands Toneel/Club Guy & Roni) pleiten voor het goed regelen van fair practice in de cultuursector én het in stand houden van een breed en divers middenveld in de podiumkunsten.

In de Tweede Kamer wordt donderdag 27 juni a.s. besloten over de toekomst van de cultuursector na 2020. Zowel de politiek, de minister als de sector zelf vinden het heel belangrijk dat alle werkenden behoorlijk worden beloond voor hun werkzaamheden. Kunsten ’92 heeft laten berekenen dat er minimaal € 25 miljoen aan extra budget nodig is om dat in de cultuursector goed te kunnen doen.

Als dat extra budget er niet komt, dreigt voor de podiumkunsten opnieuw een kaalslag onder kleine en middelgrote gezelschappen per 2021. Voor belangrijke gezelschappen als Orkater en Suburbia is dan geen plaats meer en naast hen zullen ruim dertig andere gezelschappen en muziekensembles buiten de boot vallen. De artistiek leiders vrezen een fors verlies van mogelijkheden voor een volgende generatie podiumkunstenaars; een verlies van creatief kapitaal voor de sector en de maatschappij.

Ook de festivals hebben zich uitgesproken. De Vereniging van Podiumkunstfestivals stuurde een brief naar de Tweede Kamer. Daarin pleit zij voor extra investeren in festivals die immers een uiterst belangrijke posite innemen in het veld voor talentontwikkeling en publieksbereik. Als de plannen van de minister doorgaan zal een deel van de festivals vanaf 2021 niet meer door het rijk ondersteund kunnen worden.

Meer weten