Scène uit Tonio, een van de producties van Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Foto: Ben van Duin

Theaters op slot, hoe nu verder? Deel 2, de producent

Schouwburgen zijn dicht. Hoe gaat de theatersector daarmee om? Scènes maakt een serie artikelen over theater in stille tijden. Vandaag aan het woord, Arjen Stuurman, theaterproducent van Hummelinck Stuurman Theaterbureau.

Wat vroeg het meeste tijd in de afgelopen week?
‘Het zoeken naar vervangende speeldata. We zijn op dit moment met cabaretiers maar ook met vier toneelproducties op tournee, zoals Tonio en Cocktails. In totaal hebben we voor ongeveer zestig speelbeurten andere data kunnen vinden. We moesten heel snel handelen, want de lege avonden van theaters zijn beperkt en anders vis je achter het net. Dus we spelen nu ook voorstellingen op maandagen en doen meer matinees. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat we na zes april weer kunnen spelen. Dat is nu misschien niet meer zo realistisch, maar ik moest vorige week keuzes maken.’

Wat gebeurt er als theaters ook nog in april dicht zijn?
‘Dan verliezen we een flink aantal speelbeurten en dan wordt het financieel rampzalig. Er is druk overleg tussen producenten, koepelorganisaties en maandag jongstleden is door hen ook overleg gevoerd met de minister. Daar moet een regeling uitkomen die de pijn kan verzachten. Hoe dat precies gaat uitpakken, moeten we nog even afwachten, maar dat is voor de sector cruciaal. Zonder een flinke tegemoetkoming wordt het voor ons wel heel erg moeilijk, maar ik heb goede hoop. Ik vind dat iedereen zich tot nu toe heel loyaal opstelt.’

Krijgt iedereen salaris doorbetaald?
‘Ik heb nu voor een groot aantal acteurs werktijdverkorting aangevraagd en het is mooi dat de regering de regels daarvoor heeft versoepeld. In de afgelopen weken werkten we op kantoor nog met de gebruikelijke bezetting van tien mensen, nu zijn dat er nog maar vijf en vanaf volgende week is het kantoor leeg en werk ik zelf ook vanuit huis. Voor het nieuwe seizoen heeft deze crisis vooralsnog geen gevolgen. Alle voorstellingen waren al verkocht.’

Tekst: Jos Schuring

 

Meer weten

Genre: