De NAPK pleit er al ruim een jaar voor om de € 8,6 miljoen binnen het budget van het Fonds Podiumkunsten te behouden.

NAPK doet beroep op politiek om infrastructuur podiumkunsten overeind te houden

De Nederlandse Associatie Podiumkunsten meldt in een persbericht over de subsidebesluiten van het Fonds Podiumkunsten dat regio’s als Zeeland (Productiehuis Zeelandia) en Flevoland (Theatergroep Suburbia en Vis à Vis) door de bezuiniging gezelschappen kwijtraken, die wel positief beoordeeld zijn én een cruciale functie in de regionale infrastructuur vervullen. Dat er minder aanvragen gehonoreerd kunnen worden, is een direct gevolg van de korting van € 8,6 miljoen op het budget van het Fonds.

Ook een aantal genres staat onder druk: jazz en improvisatie dreigen geheel van het toneel te verdwijnen (Jazz Orchestra of the Concertgebouw, stichting DOEK en Instant Composers Pool). Het enige ensemble gespecialiseerd in theatrale concerten voor kinderen, Oorkaan, valt ook buiten de boot, net als een flink aantal gerenommeerde (muziek)theaterproducenten zoals Orkater, Dood Paard, Matzer en Het Volksoperahuis. Al met al dreigt wederom een forse verschraling van het hoogwaardige Nederlandse cultuuraanbod.

De NAPK pleit er al ruim een jaar voor om de € 8,6 miljoen binnen het budget van het Fonds Podiumkunsten te behouden. Meerdere malen hebben zij minister Van Engelshoven en de cultuurwoordvoerders geschetst wat de negatieve gevolgen zijn van de korting. De minister gaf herhaaldelijk aan dat ze eerst inzicht wilde in de uitkomsten, waarbij ze heeft gesteld dat ‘als daar problemen te zien zijn, we dat op tafel zullen leggen’ (cultuurdebat d.d. 29-6 2020). En dat ‘als de Tweede Kamer het anders wil, daar dekking voor nodig is’. Nu de toekenningen bekend zijn, wordt zichtbaar dat er wel degelijk problemen dreigen als instellingen verdwijnen die van vitaal belang zijn voor de infrastructuur.  De NAPK doet dan ook een dringend beroep op de politiek om de vitale infrastructuur van de podiumkunsten overeind te houden.

Meer weten