Belangenvereniging Kunsten ’92 verwacht een tweede brief van de minister

Komt er nog voor steun voor de theatersector?

Ondanks de belofte van Minister van Engelshoven is er nog geen steunfonds voor de theatersector. Dat blijkt uit het aanvullend pakket maatregelen voor de culturele sector, waarover de minister op 27 maart een brief aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin worden, behalve een regeling voor gekochte toegangskaarten, de podiumkunsten niet genoemd.

De maatregelen bestaan vooral uit naar voren halen van uitgaven. Daarnaast worden de huren voor de Rijksmusea drie maanden opgeschort. Hiermee hoopt de minister liquiditeitsproblemen bij instellingen te vermijden. Net als eerder het Fonds Podiumkunsten al aankondigde laat ook het ministerie de prestatie-eisen van instellingen vallen.

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid kijkt de minister nog hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes vormgegeven kan worden. Ze denken daarbij na over terugbetaling in de vorm van vouchers.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de regelingen uit het kabinetsbrede maatregelenpakket dat vorige week werd gepresenteerd en waar cultuurinstellingen ook aanspraak op kunnen maken. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen.

Belangenvereniging Kunsten ’92 verwacht dat de minister komende week, wanneer de berekeningen van de schade gereed zijn, een tweede brief stuurt met verdere uitwerking en sectorspecifieke maatregelen.

Meer weten