Theater De Leest in Waalwijk laat zien hoeveel stoelen bezet kunnen worden in de anderhalvemeter-regeling, foto: De Leest

Externe hulp voor theater voor advies over schade

De brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) stellen een onafhankelijke commissie samen die hen gaat adviseren over de situatie die is ontstaan als gevolg van de sluiting van theaters en concertzalen.

Het vooruitzicht op een anderhalvemetermaatschappij betekent dat de schade ook in de periode na 1 juni zal oplopen. Het voortbestaan van veel instellingen, bedrijven en zzp’ers staat onder zware druk. De onzekerheden bemoeilijken het maken van afspraken tussen podia en producenten over de komende seizoenen. De Commissie is gevraagd om concreet te komen tot een inventarisatie en definitie van de schade die podia en producenten in de periode 13 maart – 1 juni oplopen door de sluiting. Ook is gevraagd om na te denken over manieren om deze schade te dekken en, in de toekomst, zoveel mogelijk te beperken.

Commissieleden
Als voorzitter is Ila Kasem, managing Partner Van de Bunt Adviseurs, gevraagd. Verder bestaat de commissie uit de volgende leden. Jan Sebel, is gevraagd vanwege jarenlange ervaring als accountant, met veel cliënten in de cultuursector. Jolanda Hillebrand-Tijhuis was jarenlang verantwoordelijk voor de schadebedrijven van ASR en Delta Loyd. Jan van den Grinten, advocaat en partner Kennedy Van der Laan. Henk Scholten was directeur van onder meer Zuiderstrandtheater, Fonds Podiumkunsten en Theater Instituut Nederland.

Lobby
Ook voeren producenten en podia een actieve lobby richting centrale en lokale overheden voor steun bij het in stand houden van de infrastructuur van podiumkunsten. Met oog op de anderhalvemetermaatschappij en een recessie op de lange termijn valt grote schade te verwachten. Extern geld is dan ook van levensbelang om de sector overeind te houden.