'Dit is essentieel voor de sector als geheel', aldus de minister van Cultuur.

Eindelijk steun voor cultuur

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector die vooral bedoeld is om investeringen en werkgelegenheid te behouden.

‘Dit pakket heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel,’ aldus minister Van Engelshoven. Het omvat extra budget voor de grote gezelschappen in de basisinfrastructuur en extra geld voor de rijksgesubsidieerde fondsen waarmee kleinere gezelschappen, podia en festivals gefinancierd worden. Daarnaast zijn er extra leenfaciliteiten voor vrije producenten bij Cultuur en Ondernemen.

Het is mooi dat de minister eindelijk over de brug komt. Misschien is dit ook het einde van het linkse-hobby-denken bij de regering. Dat zou mooi zijn. Maar 300 miljoen is slechts een derde van wat de podiumkunsten mislopen tot 1 juni. Voorzitter Jan Zoet van Kunsten 92 denkt dat het niet genoeg is. ‘Het zijn welkome maatregelen tot de zomer, en dat stemt me in eerste instantie positief. Maar wat is de horizon van deze maatregelen? Als het hierbij blijft, is het onvoldoende.’ 

De vraag is of de lokale en provinciale overheden nu ook hun verantwoordelijkheid zullen gaan nemen. Deze geste van het kabinet kan natuurlijk niet alle nood lenigen in de theatersector die daardoor komende tijd extra kwetsbaar blijft. Daarnaast is van cruciaal belang in welke mate de anderhalve meter maatregel toegepast wordt in de nabije toekomst. Deze is voor theaters zowel praktisch als financieel onwerkbaar. Als die maatregel nog lang van kracht blijft, is de schade niet te overzien.

Tekst: Jos Schuring

Meer weten