Dors is een van de pioniers van de urban dans in Nederland. Foto: Willem de Kam

Alida Dors artistiek leider Theater Rotterdam

Choreograaf en theatermaker Alida Dors is de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. Met ingang van april 2020 zal zij de artistieke koers van het huis vormgeven. Dors is een van de pioniers van de urban dans in Nederland.

Dors heeft geen toneelachtergond en werkte nog niet in de grote zaal. Daarom is haar aanstelling opmerkelijk. Theater Rotterdam noemt dit een ‘belangrijke stap in de ambities voor een grensverleggend, eigentijds en open theater, geworteld in de culturele en intergenerationele diversiteit van Rotterdam.’

Walter Ligthart, algemeen directeur: ‘Alida is met haar dansgezelschap BackBone al enige tijd als maker verbonden aan Theater Rotterdam. Zij werkt op het snijvlak van tekst, dans, performance en muziek en zoekt steeds naar vernieuwing. Haar engagement en verbindend vermogen sluiten naadloos aan bij onze ambities en haar krachtige visie op de toekomst van Theater Rotterdam maken haar uitermate geschikt als artistiek leider.’

Alida Dors: ‘De afgelopen twintig  jaar is mijn werk gevoed door de hiphophouding; met lef ben ik steeds op zoek naar dialoog en onorthodoxe verbinding. Ik belichaam een inclusieve visie op de wereld en theater in het bijzonder. Mijn visie sluit aan bij de ambities van Theater Rotterdam, en zal deze ambities tegelijkertijd uitdagen. Voortbouwend op de al aanwezige kennis binnen Theater Rotterdam, wil ik me sterk maken voor een theater dat midden in de diverse stad Rotterdam staat. Een theater dat door middel van zijn programmering en producties een bijdrage levert aan het publieke debat en gesprek, om zo de reikwijdte en de impact van het theater te vergroten.’

In het komende nummer van Scènes dat 27 maart verschijnt staat een interview van Romana Vrede met Alida Dors.
 

Meer weten