Ook 14 miljoen gereserveerd voor gezelschappen die vanaf 2021 hun meerjarige subsidie verliezen

482 miljoen extra voor cultuur

Met een tweede steunpakket van 482 miljoen euro voor de culturele sector dat vandaag bekend werd, hoopt minister Van Engelshoven een einde aan te maken aan de kritiek op haar ministerschap. ‘Ik geloof dan dat langzamerhand de Nederlandse cultuursector niet kan zeggen dat hun noden niet gezien worden’, zegt Van Engelshoven tegen de Volkskrant.

Van het tweede steunpakket is ongeveer 200 miljoen euro bedoeld voor grote culturele instellingen en kunstenaars en zzp’ers daaromheen. Gemeenten krijgen 150 miljoen euro om popzalen en theaters tegemoet te komen. ‘Net als andere sectoren zal de culturele en creatieve sector zich moeten aanpassen. Maar we mogen niet laten gebeuren dat er grote gaten in de sector vallen. Het kabinet wil dat er ook na de coronacrisis nog een sterke culturele en creatieve sector staat. Die levert ook een forse bijdrage aan een gunstig vestigingsklimaat in Nederland. De culturele sector zit best complex in elkaar, en dat betekent dat we ook complexe geldstromen hebben’, zegt Van Engelshoven.

Opvallend is dat er veertien miljoen euro is gereserveerd voor gezelschappen die vanaf 2021 hun meerjarige subsidie verliezen, maar dit bedrag is voorzien voor het komende half jaar en dit betekent dus niet dat alle positief beoordeelde aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten nu gehonoreerd worden, aldus Van Engelshoven. ‘De uitslag komt met Prinsjesdag.’